::konserwator utb, konserwator dźwigów, konserwator żurawi, konserwator suwnic, konserwator wciągników, konserwator wózków widłowych, konserwator wyciągów towarowych, konserwator platform załadowczych, konserwator podnośników::

Aktualności

  • 2015-02-25

    Nowa strona internetowa

    Uruchomiliśmy w dniu dzisiejszym naszą nową stronę WWW, zapraszamy do zapoznania się z jej treścią

Witamy wszystkich na naszej stronie

EL-KON Kamil Węgłowski
siedziba: Dół 29G
14-200 Iława

e-mail: kamilweglowski@wp.pl
tel: 604 429 192

O nas

Zajmuję się konserwacją urządzeń transportu bliskiego.
Konserwacją urządzeń transportu bliskiego zajmuję się od 2001 roku.
Ciągle poszerzam swoją wiedzę i zdobywam nowe kategorie uprawnień.
Działam na terenie Iławy i okolic.

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Informuję, że:

1.        1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest EL-KON Kamil Węgłowski z siedzibą w Dół 29G, 14-200 Iława, zwany dalej Administratorem;

2.      2. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:

·        imię i nazwisko

·        nazwa firmy

·        numer telefonu

·        adres e-mail

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usług, wystawiania faktur i nie będą  udostępniane innym odbiorcom ,

4.  podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest ustawa o VAT,

5. podanie danych jest niezbędne do wykonania usługi, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest wykonanie usługi,

6.  posiada Pani/Pan prawo do:

·      żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

·        wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,

·        przenoszenia danych,

·        wniesienia skargi do organu nadzorczego,

·        cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

7.  Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,

8.  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez 5 lat


tworzenie stron webon.pl
::konserwator utb, konserwator dźwigów, konserwator żurawi, konserwator suwnic, konserwator wciągników, konserwator wózków widłowych, konserwator wyciągów towarowych, konserwator platform załadowczych, konserwator podnośników::